Een zomercursus

wordt in september georganiseerd voor diegenen die hun niveau van Engels en/of tekenen moeten verbeteren.

COLLEGEGELD

Het jaarlijks collegegeld bedraagt 8.700 EUR (8.400 EUR + 300 EUR inschrijfgeld*) en moet als volgt worden betaald:

  • 2.800 EUR + 300 EUR – d.w.z. 3.100 EUR (eerste schijf), bij de inschrijving,
  • 2.800 EUR (tweede schijf) vóór 30 juni,
  • 2.800 EUR (derde schijf) vóór 15 september.

Houd er rekening mee dat voor sommige Belgische ingezetenen gespreide betaling mogelijk is (mits aanvaarding van het dossier en tegen een toeslag van 300 EUR)

* Inschrijfgeld: dit bedrag omvat de algemene administratieve kosten en een individuele verzekering (afgesloten door het CAD) in geval van ongevallen op school.

Bankgegevens van het CAD

  • BNP Paribas Fortis : IBAN BE93 0017 2185 3767 – BIC GEBABEBB
  • ING : IBAN BE07 3101 9407 5666 – BIC BBRUBEBB
  • Belfius : IBAN BE85 0689 3121 7306 – BIC GKCCBEBB

Opmerkingen

  • Het CAD aanvaardt geen cheques. Het collegegeld moet rechtstreeks naar één van de bankrekeningen van de hogeschool worden overgemaakt. Voor internationale overschrijvingen zijn de bankkosten voor rekening van de betaler.
  • Het collegegeld blijft gedurende de volledige academische cyclus gelijk (behalve voor studenten die hun eerste jaar moeten overdoen, als het inschrijfgeld zou stijgen), behoudens een jaarlijkse inflatie van meer dan 5%. In dat geval zal het collegegeld correct worden aangepast.
  • Ieder jaar wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. Daarom moet het collegegeld volledig worden betaald, ongeacht of de student ervoor kiest zijn/haar opleiding stop te zetten of wordt uitgesloten van de lessen.

Attesten

Het CAD vult formulieren in en levert attesten af voor kinderbijslag, MIVB- en NMBS-abonnementen, enz.

Start van de lessen

De lessen starten eind september. In september organiseren we een zomercursus (lessenreeks van 3 weken voor Tekenen en Engels) voor diegenen die hun niveau van tekenen en/of Engels moeten verbeteren. De beslissing om al dan niet aan deze lessen deel te nemen, wordt tijdens het selectieproces door de directie genomen.