Inrichting

 van openbare, commerciële of particuliere ruimtes, ontwerp van meubels en objecten en scenografieprojecten.

INTERIOR ARCHITECTURE & DESIGN – Cycle 1

3 years – 180 ECTS – Undergraduate Studies

VOORSTELLING

In de afgelopen jaren is het vak van interieurarchitect en -ontwerper sterk veranderd. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor de inrichting van openbare, commerciële of particuliere ruimtes, het tekenen van meubels en accessoires, het bedenken van tentoonstellingen, de inrichting van culturele evenementen …

Anderzijds is er doorheen de tijd een soort van complementaire band tussen architecten en interieurontwerpers ontstaan. De technische, technologische en regelgevende beperkingen worden immers steeds belangrijker voor architecten. Bijgevolg worden enkele van hun voormalige taken nu toevertrouwd aan interieurarchitecten. Ze hebben voortaan hetzelfde opleidingsniveau (5 jaar) en werken onafhankelijk of in nauwe samenwerking met elkaar.

Bovendien, naast hun waarnemende kwaliteiten, hun vermogen om informatie te vinden en samenvattende geest, zijn interieurarchitecten en -ontwerpers in de eerste plaats creatievelingen. Zodra een project is ontworpen, moeten ze de verschillende beroepen, onderaannemers of producenten aansturen, prijzen controleren en toezicht houden op de deadlines en de uitvoering van de werkzaamheden. Creativiteit en nauwgezetheid zijn dan ook de sleutels tot succes!

Het CAD leert zijn studenten om alle aspecten van het beroep te beheersen. Deze rijkdom en relatie met de realiteit van het werk, bieden onze studenten de kans om tijdens hun studie eenvoudig zeer goede stageplaatsen te vinden en zeer snel na hun afstuderen een goede baan.

INTERNATIONALE ERVARINGEN

Het CAD is een internationaal instituut. De lessen worden in het Engels gegeven, waardoor onze studenten optimaal worden voorbereid op buitenlandse stages, kunnen deelnemen aan internationale workshops en kennis kunnen maken met buitenlandse culturen tijdens de diverse culturele bezoeken en reizen die we ieder jaar organiseren.

Al deze internationale ervaringen bieden onze studenten de mogelijkheid om internationale carrières op te bouwen (VS, Brazilië, Australië, Thailand, China … en alle Europese landen).

BELANGRIJKSTE LESSEN

 • Interior architecture
 • Product and furniture Design
 • Scenography
 • C.A.O. (computer-aided design): Autocad, Sketch up, Rhino, Revit, Photoshop, Illustrator…
 • Organic architecture
 • Digital architecture
 • History of architecture, furniture and design
 • Photography – Audiovisual – Graphic design
 • Feng Shui – Colors
 • Multidisciplinary workshops

START VAN DE LESSEN

De lessen starten eind september. In september organiseren we een zomercursus (lessenreeks van 3 weken voor Tekenen en Engels) voor diegenen die hun niveau van tekenen en/of Engels moeten verbeteren. De beslissing om al dan niet aan deze lessen deel te nemen, wordt tijdens het selectieproces door de directie genomen.

JAARPLANNING:

Tijdens cyclus 1 (voorbereidende studies) wordt het jaar onderverdeeld in vier trimesters van elk drie maanden:

– Q1: Oktober – november – december
– Q2: Januari – februari – half maart
– Paasvakantie: studiereis – stages – workshops – vakantie
– Q3: half april – mei – juni = voorbereiding op de jury
– Q4: vakantie of stages

Jaar 1

 • Zomercursus: 2de, 3de en 4de week van september,
 • Start van het academisch jaar: laatste maandag van september,
 • Tijdens het eerste trimester: elke vrijdag een cultureel bezoek in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland,
 • Twee stageperiodes van 1 week tijdens de paasvakantie: één stage bij een meubelmaker en één stage bij een bouwtechnisch bedrijf,
 • Studiereis van 1 week tijdens de paasvakantie: het ene jaar in de VS (New York of Chicago), het andere jaar in een Europese stad, bijv. Berlijn, Barcelona, Madrid …

Jaar 2

 • Start van het academisch jaar: laatste maandag van september,
 • Een stage van 2 weken tijdens de paasvakantie bij een algemene aannemer,
 • Een studiereis van 1 week tijdens de paasvakantie: het ene jaar in een Europese stad, bijv. Berlijn, Barcelona, Madrid …, het andere jaar in de VS (New York of Chicago),
 • Eén internationale multidisciplinaire workshop met gaststudenten uit het VK, Frankrijk en/of Italië tijdens Q2.

Jaar 3

 • Een professionele stage van 4 weken in een (interieur)architecten- of ontwerpbureau,
 • Start van het academisch jaar: laatste maandag van september,
 • Een multiculturele en multidisciplinaire workshop van 2 weken in Shanghai tijdens de paasvakantie,
 • Twee internationale multidisciplinaire workshops met gaststudenten uit het VK, Frankrijk en/of Italië.

Houd er rekening mee dat de lessen, curricula en planning van jaar tot jaar of zelfs gedurende het jaar kunnen worden aangepast om gelijke tred te houden met het beroepsleven en voor het gemak van studenten en docenten.

COLLEGEGELD

Het jaarlijks collegegeld bedraagt 8.400 EUR + 300 EUR inschrijfgeld* (totaal: 8.700 EUR) en moet als volgt worden betaald:

 • 2.800 EUR + 300 EUR – d.w.z. 3.100 EUR (eerste schijf), bij inschrijving,
 • 2.800 EUR (tweede schijf) vóór 30 juni,
 • 2.800 EUR (derde schijf) vóór 15 september.

Voor internationale overschrijvingen zijn de bankkosten voor rekening van de betaler.

Houd er rekening mee dat voor sommige ingezetenen gespreide betaling mogelijk is (mits aanvaarding van het dossier en tegen een toeslag van 300 EUR).

In dit collegegeld zijn culturele bezoeken en studiereizen niet inbegrepen.

* Inschrijfgeld: dit bedrag omvat de algemene administratieve kosten en een individuele verzekering (afgesloten door het CAD) in geval van ongevallen op school.

CERTIFICATEN

In België mogen privéscholen geen staatsdiploma’s afleveren. Het CAD-diploma is een diploma van een school voor beroepsopleiding.

De toegekende diploma’s zijn certificaten die kunnen overeenkomen met een bachelordiploma en voor 60 ETCS per jaar worden toegewezen.

De afgestudeerden van het CAD die kiezen voor de MD’s, krijgen een dubbel certificaat: één van het CAD en één van de École de Design de Nantes (‘Diplôme visé contrôlé par l’Etat’).

VERBOND
CAD is lid van CUMULUS Creative Linking

Cumulus is de belangrijkste internationale vereniging van universiteiten en hogescholen voor Kunst, Design en Media ter wereld. Cumulus is de enige wereldwijde vereniging die onderwijs voor kunst, design en onderzoek ondersteunt. Het is een forum voor samenwerkingsverbanden en overdracht van kennis en beste praktijken. Cumulus bestaat momenteel uit 340 leden in 61 landen.

Het bekroonde CAD is lid van CUMULUS, het belangrijkste internationale netwerk van designscholen.

INFORMATIE

Neem voor meer informatie contact met ons op via mail: secretariat@cad.be – Tel.: +32 2 640 40 32