Op het CAD,

kunnen eerstejaarsstudenten allerlei 3D-afbeeldingen creëren.

TWO OPTIONS – 1 year or 2 years

3D IMAGE DESIGN – Cycle 2

1 or 2 years – 60 or 120 ECTS – MDes cycle master

VOORSTELLING

Om ons heen horen we steeds vaker over het begrip 3D spreken. Advertenties, architecturale voorstellingen, tv’s, videogames, virtual reality, augmented reality, enz.

In dit nieuwe decennium ervaren we talrijke belangrijke technologische veranderingen. 3D-beeldvorming en -animatie spelen hierbij een sleutelrol.

Daarom hechten we bij het CAD enorm veel belang aan deze techniek, aangezien deze volgens ons van essentieel belang is voor de verdere professionalisering van de bureaus van de toekomst.

Onze filosofie moedigt studenten aan om de fundamentele werking van 3D te begrijpen en gaat dus verder dan studenten simpelweg 3D-programma’s te leren gebruiken.

We vermijden te allen tijde om de student in één enkel softwarepakket in te delen, omwille van de diverse 3D-programma’s die momenteel verkrijgbaar zijn. We zijn ervan overtuigd dat veelzijdigheid steeds belangrijker wordt.

Het is bijgevolg mogelijk om de software te gebruiken die het beste bij de behoeften van de student aansluit. Via Blender, 3D Studio Max, Cinema 4D, Lumion, enz., bieden we een breed scala aan mogelijkheden en keuzes die ervoor zorgen dat onze studenten veel plezier beleven aan de ontwikkeling van hun eindejaarsprojecten.

We willen onze studenten helpen om een compleet, professioneel en aantrekkelijk portfolio samen te stellen om hun toekomstige stappen in het werkveld te vereenvoudigen.

Basissoftware zoals Photoshop en Illustrator, maar ook tekenprogramma’s, zijn echter voorwaarden voor toelating tot de lessen over 3D. Indien nodig is het steeds mogelijk om gebruik te maken van ons voorbereidend jaar om de nodige basiskennis te vergaren.

Aan het einde van het jaar zal de student zich op professionele manier kunnen ontwikkelen in sectoren zoals architectuur, digitaal design, videogames, enz.

Aan het einde van het jaar zal het CAD een diploma uitreiken na beoordeling door een jury met professionals uit het vak.

INTERNATIONALE ERVARINGEN

Het CAD is een internationaal instituut. De lessen worden in het Engels gegeven, waardoor onze studenten optimaal worden voorbereid op buitenlandse stages, kunnen deelnemen aan internationale workshops en kennis kunnen maken met buitenlandse culturen tijdens de diverse culturele bezoeken en reizen die we ieder jaar organiseren.

Al deze internationale ervaringen bieden onze studenten de mogelijkheid om internationale carrières op te bouwen (VS, Brazilië, Australië, Thailand, China … en alle Europese landen).

BELANGRIJKSTE LESSEN

Jaar 1

 • 3D Design
 • 3D Compositing
 • Drawing
 • 2D Compositing
 • Photography
 • Matte painting
 • Photoshop
 • Texturing
 • 3D Mapping
 • AR – VR introduction

Jaar 2

 • Level Design
 • Gameplay
 • Sound FX
 • Development C++
 • UX introduction

START VAN DE LESSEN

De lessen starten eind september. In september organiseren we een zomercursus (lessenreeks van 3 weken voor Tekenen en Engels) voor diegenen die hun niveau van tekenen en/of Engels moeten verbeteren. De beslissing om al dan niet aan deze lessen deel te nemen, wordt tijdens het selectieproces door de directie genomen.

JAARPLANNING

Tijdens cyclus 1 (voorbereidende studies) wordt het jaar onderverdeeld in vier trimesters van elk drie maanden:

– Q1: Oktober – november – december
– Q2: Januari – februari – half maart
– Paasvakantie: studiereis – stages – workshops – vakantie
– Q3: half april – mei – juni = voorbereiding op de jury
– Q4: vakantie of stages

Jaar 1

 • Zomercursus: 2de, 3de en 4de week van september,
 • Start van het academisch jaar: eerste maandag van oktober,
 • Een stage van vier weken in een studio voor 3D-animatie, fotostudio, stedenbouwkundig bureau, (interieur)architectenbureau, digitale bureaus … De planning zal later worden bepaald.

Jaar 2

 • Start van het academisch jaar: eerste maandag van oktober,
 • Het eerste trimester staat in het teken van een transversaal project,
 • 6 maanden stage, verspreid over het jaar, in diverse studio’s voor 3D-animatie, fotostudio’s, stedenbouwkundige bureaus, (interieur)architectenbureaus, digitale bureaus, bedrijven voor vastgoedontwikkeling … De planning zal later worden bepaald.

Houd er rekening mee dat de lessen, curricula en planning van jaar tot jaar of zelfs gedurende het jaar kunnen worden aangepast om gelijke tred te houden met het beroepsleven en voor het gemak van studenten en docenten.

COLLEGEGELD

Het jaarlijks collegegeld bedraagt 8.400 EUR + 300 EUR inschrijfgeld* (totaal: 8.700 EUR) en moet als volgt worden betaald:

 • 2.800 EUR + 300 EUR – d.w.z. 3.100 EUR (eerste schijf), bij inschrijving,
 • 2.800 EUR (tweede schijf) vóór 30 juni,
 • 2.800 EUR (derde schijf) vóór 15 september.

Voor internationale overschrijvingen zijn de bankkosten voor rekening van de betaler.

Houd er rekening mee dat voor sommige ingezetenen gespreide betaling mogelijk is (mits aanvaarding van het dossier en tegen een toeslag van 300 EUR).

In dit collegegeld zijn culturele bezoeken en studiereizen niet inbegrepen.

* Inschrijfgeld: dit bedrag omvat de algemene administratieve kosten en een individuele verzekering (afgesloten door het CAD) in geval van ongevallen op school.

CERTIFICATEN

In België mogen privéscholen geen staatsdiploma’s afleveren. Het CAD-diploma is een diploma van een school voor beroepsopleiding.

De toegekende diploma’s zijn certificaten die voor 60 ETCS per jaar worden toegewezen.

VERBOND
CAD is lid van CUMULUS Creative Linking

Cumulus is de belangrijkste internationale vereniging van universiteiten en hogescholen voor Kunst, Design en Media ter wereld. Cumulus is de enige wereldwijde vereniging die onderwijs voor kunst, design en onderzoek ondersteunt. Het is een forum voor samenwerkingsverbanden en overdracht van kennis en beste praktijken. Cumulus bestaat momenteel uit 340 leden in 61 landen.

Het bekroonde CAD is lid van CUMULUS, het belangrijkste internationale netwerk van designscholen.

INFORMATIE

Neem voor meer informatie contact met ons op via mail: secretariat@cad.be – Tel.: +32 2 640 40 32